Żywienie krów mlecznych

Odżywanie jest najistotniejszym elementem wpływającym na produktywność krów mlecznych jak również na skład mleka. Wszelakie błędy popełnione w tym obrębie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w niektórych przykładach zdołają prowadzić do większego obniżenia stanu zdrowia stada. Jeszcze kilka lat temu przykład żywienia krów mlecznych preferowany przez dużej liczby rolników pozostawiał dużo do życzenia.

W żywieniu bydła bardzo ważnym momentem jest przekierowanie z żywienia zimowego na letnie. Wielu rolników widząc w zielonkach alternatywę na zwiększenie wydajności, zbytnio gwałtownie przekształca sposób, co w praktyce wytwarza całkowicie odwrotny skutek. A więc pasze dla bydła okresu zimowego zielonki zawierają mniej suchej masy jak również włókna, charakteryzują się większą strawnością plus zawartością białka, przy niekorzystnym stosunku energii do białka.

Te różnice w składzie i wartości pokarmowej może czynić niedobór progresu wydajności, a nawet jej spadek. Dlatego też dawki pasz treściwych dla krów są ograniczone. Bilansowanie substratów mineralnych stanowi bardzo fundamentalny problem w żywieniu krów. Na nieszczęście jest ono najczęściej zaniedbywane przez rolników, a nawet absolutnie pomijane, co potrafi przynosić zmniejszenie wydajności jak również pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, i tym podobne. Ilość plus gatunek mechanizmów mineralnych muszą być dostrojone do niezbędności produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

Aby rolnicy mogli być zadowoleni z owoców produkcyjnych nie powinni sporządzać wyżej wymienionych błędów w odżywianiu krów mlecznych. Jeżeli występują jakiekolwiek nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu efektywność mleczna podlegnie poprawie.Powiązane słowa: