Obowiązki ochrony

Moglibyśmy ich spotkać w hipermarkecie, centrum handlowym, czy może miejscu do parkowania, na którym zostawiamy swe auto. Mowa o ochroniarzach oraz stróżach, jacy na nieszczęście są najgorzej opłacanym fachem w kraju. Ochronę w naszej ojczyźnie reguluje przepis z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa normują obszar obowiązków, jakież wchodzą w zakres ochroniarza, np. jak odbywa się nauczanie zawodu a także najważniejsze jakież przysługują mu przywileje w okresie robienia obowiązków służbowych.

Niefortunnie około połówka pracujących z firm ochroniarskich nie wykorzystuje licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała zgraja ochroniarzy w galeriach, miejscach parkingowych, dozorców dla jakich stróżówka to drugi dom. Obecność ochroniarza powinna działać zapobiegawczo.

W razie kwestii zagrażającej ochroniarz ma dobrze zareagować, używając funkcjonalnych środków. Jednakże cóż ze stróżem nocnym? Najczęściej okazuje się bohaterski, niefortunnie nie może nic. Już świetniej sprawdza się sam system monitoringu. Po co w ogóle jest ochrona czy stróże nocni i jakie są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest np. trwałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, przeprowadzanie obchodu strzeżonego obiektu razem ze wspólnikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu podczas pełnienia służby, w wypadku zaistnienia zdarzeń specjalnych powiadomić stosowne służby i tak dalej.

Jeśli stwierdzimy, iż zostaliśmy niewłaściwie potraktowani przez ochronę, moglibyśmy dochodzić odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo złożyć skargę na niesłuszne posądzenie lub niewłaściwe postępowanie pracownika ochrony. W obiekcie handlowym, w którym ochroną zajmują się zwykle ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika bądź właściciela sklepu.Powiązane słowa: