Jak magazynować nawozy naturalne?

Naturalne nawozy są podstawą azotu, źle przechowywane potrafią punktowo zanieczyszczać zbiorniki wodne, a także wody podziemne azotanami. Poprzez to zwraca się szczegółową uwagę na przechowywanie nawozów naturalnych. Postęp technik budowlanych przyzwala na skorzystanie w branży rolniczej coraz to zaawansowanych rozwiązań.

W dawnych czasach pojemniki na gnojówkę wykonywane były betonu zbrojonego, obecnie coraz częściej hodowcy wybierają nowoczesne rozwiązania. Regulaminy prawne obligują właściciela zwierząt do zagospodarowania nawozów w sposób, taki który nie grozi środowisku naturalnemu. Pojemność płyty gnojowej jak również pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę winny mieć taką wielkość, aby zapewnić gromadzenie oraz trzymanie tych nawozów przez czas co najmniej pół roku.

Gnojówkę, niezależnie od skali prowadzonego chowu lub hodowli zwierząt, przechowuje się jedynie w szczelnych zbiornikach o zdolności pozwalającej na gromadzenie, co najmniej 6-miesięcznej produkcji owego nawozu. Najlepszym rozwiązaniem są zbiorniki żelbetowe, które znajdziemy na witrynie www.wolfsystem.pl . Przykrycie zbiornika wyrabiane jest w celu redukcji emisji zapachowej, jaką to wywołuje odkładane w zbiornikach medium. Redukcja uciążliwych dla otoczenia odorów, jaka wytwarza zakrycie obiektu, polepszy uwarunkowania środowiskowe. Przykrycie zbiornika wykonuje się w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia.

Zakryty gmach nie stanowi niebezpieczeństwa pod względem wybuchu albowiem stwarzane są specjalne kominki odgazowujące, które nie dopuszczają do przesadnego nagromadzenia się siarkowodoru. Zarazem zadaszenie ubezpiecza składowane substancje przed mieszaniem się ich z opadami atmosferycznymi.Powiązane słowa: