Co trzeba pamiętać o PIT-11?

Co roku każdy pracownik musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Zanim to wykona, musi otrzymać od swojego pracodawcy PIT-11.

W jakiej formietrzeba przekazać deklarację do Urzędu Skarbowego oraz do pracownika?

Od tego roku pracodawcy zobowiązani są, aby przekazać deklarację w formie elektronicznej do końca stycznia. Pracownikowi natomiast ma możliwość przekazać ją w formie elektronicznej lub papierowej do końca lutego.


W ilu wersjach należy przygotować PIT-11?

Pracodawca sporządza PIT-11 w trzech egzemplarzach. Pierwszy z nich skierowany jest dla pracownika, drugi z nich dla urzędu skarbowego właściwego dla pracownika i dla siebie, jako element dokumentacji kadrowo-księgowej.


Kto nie składa PIT-11?

Istnieją przypadki, w jakich pracodawca nie musi składać PIT-11, pomimo iż zatrudniał pracowników. Jednym z nich jest zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, których wypłata ogółem nie jest większa niż 200 zł. W ich przykładzie pracodawca odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, czyli PIT-8A.


Czemu tak ważne są deklaracje PIT-11?

Deklaracje PIT-11 są bardzo ważne dla każdego pracownika. Na ich podstawie pracownik może wypełnić swój roczny PIT z tytułu podatku dochodowego. Zgodnie ze zmianami prawa na jej podstawie także urząd przygotowuje zeznanie podatnika.


PIT-11 stanowi podstawę rozliczania pracownika z urzędem. Bez różnicy czy pracodawca korzysta z księgowej, czy samodzielnie prowadzi swoją dokumentację do wystawiania PIT-11 swoim pracownikom, może także korzystać z programu do rozliczeń podatku. Znajdziesz go na stronie internetowej www.pit-format.pl/pit-biuro-rachunkowe.
 Powiązane słowa: